Nguyễn Văn B

Giảng viên Chăm sóc da

Chứng chỉ trong nước và quốc tế:

  • Tốt nghiệp cử nhân tài chính ngân hàng
  • Chứng chỉ sơ cấp nghề chăm sóc da